Fotopráce dronem

Jste stavební firma? Geodet? Provozujete solární nebo větrnou elektrárnu? Potřebujete mapovat nebo zdokumentovat území Vašeho zájmu? Potřebujete zaměření současného stavu nebo provádíte zemní práce a potřebujete zjistit objem skládky nebo výkopů? Potřebujete digitalizovat průběh stavebních prací? Chcete svým klientům ukázat svou nabídku z „ptačí perspektivy“?

Potřebujete mnohem více? Pak stačí jen napsat a já pro Vás najdu ideální řešení.

ROZSAH VYUŽITÍ DRONU PRO FOTOGRAMETRII:

 • Orto-foto-mapy
 • 3D modely objektů
 • Měření kubatur zemních prací a skládek
 • Podrobné fotomapy stavenišť (přenos do CAD systémů k okótování, využití pro projektanty)
 • Pasportizace majetku
 • Inspekce konstrukcí
 • Inspekce tepelných ztrát
 • Digitální modely území
 • Propagační snímky
 • Dokumentace dynamiky přírodních procesů
 • Ochrana památek – fotoplány fasád, inspekce
 • Vodní hospodářství – mapování extrémních stavů, dna nádrží, břehových čar
 • Multispektrální mapy pro využití v zemědělství a lesním hospodářství
 • Inspekce vedení VN, solárních panelů, větrných elektráren
 • Inspekce výškových staveb, konstrukcí, mostů, stožárů
 • Využití pro geodézii – letecké snímkování jako zdroj dat pro mapování v nepřístupných oblastech

 

Součástí cenové nabídky jsou následující položky:

 • Administrativní příprava, rozvržení zájmových ploch s ohledem na dodržení bezpečnostních norem
  • Pokud objekt zasahuje do ochranných pásem, městské zástavby, zakázaných nebo omezených prostorů, je nutné před každou misí provést důkladnou rešerši. Pokud nelze provést let dronu bez legislativních omezení, musím podat žádost na příslušná místa a žádat o „Oprávnění K Provozu“ Úřad pro civilní letectví.
  • Zahrnuje i další režijní výdaje kromě dopravních nákladů.
 • Letecké snímkování
  • V této položce účtuji dobu, po kterou bude letecké snímkování prováděno. Jednotkou je časový úsek v délce 15 minut.
  • Pořízení leteckých fotografií a leteckého videa dronem.
 • Zpracování leteckých dat
  • Letecké snímky jsou zpracovávány v programech Adobe Lightroom, Camera Raw a Photoshop
  • Letecká videa v programu Adobe Premiere Pro

Letecké snímkování dronem lze provést pouze za příznivého počasí.

Každou zakázku pečlivě připravím a s klientem najdeme ten nejlepší možný scénář spolupráce. Individuální přístup je naprostou nezbytností. 

Musíme mít na paměti, že dron je bezpilotním letadlem a každý bezpilotní prostředek o hmotnosti vyšší než 250g opatřený kamerou nebo senzorem pro získávání dat je součástí letového provozu ve vzdušném příslušného státu. Z toho důvodu se piloti dronů musí bezpodmínečně řídit platnými předpisy, které jsou velmi přesně specifikovány. Zjednodušeně řečeno – pilot dronu musí pečlivě zvážit kde bude s dronem létat, existuje celá řada omezení. Letecké činnosti bezpilotních prostředků jsou regulovány Úřadem pro civilní letectví a každý pilot musí mít příslušná oprávnění a podléhá registraci ÚCL. Já, jako provozovatel a pilot UAS splňuji podmínky v současnosti nejvyšší profesionální kvalifikace a mohu létat v podmínkách dle pravidel A1, A3, A2 a Specific.

 

Kontaktujte mě